RODO

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z Ustawą o ochroni danych osobowych z dnia 10 maja 2018 z późn. zm. zwanej w skrócie „RODO”, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie przetwarzania danych jest firma GT Construction Sp. z o.o. Siedzibą administratora jest: ul. Płk. Dąbka 22B, 30-732 Kraków, NIP: 676 254 06 08. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pisemnie na adres siedziby lub na adres e-mail: biuro@gt-c.pl

GT Construction Sp. z o.o. działa zgodnie z dyrektywami RODO. W tym celu podejmujemy szereg działań, aby spełnić ich wymagania. Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa tak, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, które przetwarzamy.

Osobom, których dane osobowe przetwarzamy przekazujemy odpowiednie klauzule informacyjne.

W bieżącej działalności korzystamy m.in. z usług w chmurze, Google G-Suite (np. Gmail, Google Drive). Podmioty, które świadczą takie usługi mają również swoje centra informacyjne także poza UE i EOG.

Oznacza to, iż w przypadku, gdy korzystamy z takich usług (np. wysyłamy e-maila, który zawiera dane osobowe) możemy przekazywać dane osobowe poza UE i EOG.