< OFERTA

Budownictwo
wspierające ekologię

Budujemy i montujemy obiekty, których przeznaczenie ma pozytywny wpływ na środowisko. Wykonujemy podziemne zbiorniki retencyjne, które są ważnym rozwiązaniem stosowanym w systemach odprowadzania wody z obszarów ze zwartą zabudową np. z osiedli mieszkaniowych i obiektów handlowych.

Tworzymy nowoczesne obiekty na bazie ekologicznych materiałów i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Montujemy też linie energetyczne do farm wiatrowych.